Svatá Lucie

V roce 1931 vyvezla firma Baťa na ostrov 600 párů obuvi, po dvou letech útlumu byl v roce 1934 vývoz obnoven (5 000 párů) a Baťovy boty pevně zakotvily na zdejším trhu. V roce 1937 byla v provozu 1 prodejna Baťa, v roce 1947 to byly 2 prodejny. V dalších letech firemní podnikání na ostrově Svatá Lucie pokračovalo (1992 — Bata St. Lucia, Castries).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko