Nikaragua

Baťovy boty ze Zlína se do Nikaraguy dostávaly od roku 1930. Vlastní sesterskou společnost s výrobou a prodejem zde firma Baťa měla od 60. let.

  • od roku 1930 můžeme sledovat export obuvi ze Zlína: 100 párů (roku 1930), 2 000 párů (roku 1932), 800 párů (roku 1937)
  • v roce 1963 v Nikaragui působila firma Baťa; k jejímu podnikání pak patřily prodej a výroba obuvi
  • v roce 1978 byla v zemi evidována společnost Calzado Manica S. A.; stejně tak je jmenována v roce 1992 – Calzado Manica, Managua

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko