Mexiko

Působení firmy Baťa v Mexiku se rozvíjelo od sklonku 50. let, postupně bylo vybudováno několik továren a také síť prodejen. Firma byla v Mexiku přítomna i na počátku 90. let.

 • ve třicátých letech export Baťovy obuvi do Mexika dosahoval nízkých hodnot: 1 000 párů (roku 1932), 13 000 párů (roku 1933), 3 500 párů (roku 1937), 2 000 párů (roku 1939)
 • v roce 1958 v zemi začal podnikat Tomáš Baťa junior
 • od roku 1959 začalo vytváření sítě prodejen a také byla zahájena výroba v Mexico-City
 • 1962 – podníkání v Mexiku řídila společnost Calzado Sandak S.A.
 • v 70. letech přibyly další továrny – Calpulalpan (1973), Amecameca (1975)
 • v roce 1992 byly v Mexiku evidovány podniky:
  • Calzado Sandak, Mexico City
  • Calzado Sandak, Calpulalpan
  • Calzado Sandak, Amecameca
  • Coscorza S. A., Mexico

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Archiv ministerstva zahraničních věcí, Praha, Česko
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko