Jamajka

Vývoz obuvi firmy Baťa od roku 1930 na Jamajku měl stoupající tendenci, v první polovině 30. let byla v hlavním městě také Baťova prodejna a počet prodejních míst se zvyšoval. Po druhé světové válce na ostrově působila Bata Shoe Organization (1967–1985).

  • v roce 1930 vyvážela firma Baťa na Jamajku 4 000 párů obuvi, v následujících letech export obuvi stoupal – 88 000 párů (roku 1933)
  • v roce 1935 měla firma Baťa na Jamajce svou prodejnu v Kingstonu; v roce 1938 měla firma na ostrově 12 prodejních míst obuvi
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro území Jamajky evidována: Bata Limited (Jamaica)
  • v letech 1967-1985 na Jamajce měla své podniky Bata Shoe Organization

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Prodejna Kingston, říjen 1935
Prodejna Kingston, říjen 1935