Haiti

Na Haiti směřoval export Baťovy obuvi od roku 1930, zanedlouho přibyly i vlastní prodejny, v roce 1940 firma provozovala vlastní továrnu na obuv, firma Baťa zde působila i v desetiletích po druhé světové válce.

  • v roce 1930 vyvážela firma Baťa na Haiti 400 párů obuvi; v dalších letech export stoupal: 6 000 párů (v roce 1933), 31 000 párů (v roce 1936), 34 000 párů (v roce 1938)
  • v roce 1937 měla firma Baťa na Haiti svou prodejnu v Port-au-Prince; v roce 1938 v zemi působily 2 firemní prodejny
  • na sklonku roku 1940 již byla v provozu továrna firmy Baťa s orientací na vývoz do USA; výroba zřejmě skončila roku 1942; k prodejní síti na Haiti v roce 1947 patrně náležely dvě prodejny
  • prodejní síť na Haiti se neměnila a v roce 1947 k ní náležely dvě prodejny
  • v roce 1962 v souvislosti s rodinnou dohodou bylo firemní podnikání na Haiti v rukou Jana A. Bati

Zdroje:

  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko