Haiti

Na Haiti směřoval export Baťovy obuvi od roku 1930, zanedlouho přibyly i vlastní prodejny, v roce 1940 firma provozovala vlastní továrnu na obuv, firma Baťa zde působila i v desetiletích po druhé světové válce.

  • v roce 1937 měla firma Baťa na Haiti svou prodejnu v Port-au-Prince; později to byly dvě prodejny (1938, 1947)
  • na sklonku roku 1940 již byla v provozu továrna firmy Baťa s orientací na vývoz do USA; výroba zřejmě skončila roku 1942; podnikání zde řídila společnost Chaussures Bata Haiti S. A., Port-au-Prince
  • v roce 1962 v souvislosti s rodinnou dohodou bylo firemní podnikání na Haiti v rukou Jana A. Bati

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko