Guatemala

Působení firmy Baťa na guatemalském území započalo prodejem obuvi a v roce 1940 se rozvinulo do větší šíře vybudováním vlastní továrny. Po několika letech zde podnikání skončilo.

  • koncem roku 1940 byla založena baťovská sesterská společnost Compania Guatemalteca Incatecu s kapitálem 100 000 $; podle vládní koncese firma mohla vybudovat továrnu na zpracování kůží, koženého a gumového zboží
  • v době kolem roku 1945 měla firma síť 18 vlastních prodejen
  • po skončení druhé světové války se guatemalská firma dostala mimo dosah firmy Baťa
  • v roce 1992 měla firma registrovánu společnost Bata Guatemala – Guatemala City

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko