Guatemala

Působení firmy Baťa na guatemalském území započalo prodejem obuvi a v roce 1940 se rozvinulo do větší šíře vybudováním vlastní továrny. Po několika letech zde podnikání skončilo.

  • v roce 1930 vyvážela firma Baťa do Guatemaly 200 párů obuvi; v průběhu třicátých let prodej kolísal: rok 1930 – 200 párů; rok 1932 – 500 párů; rok 1936 – 2000 párů, rok 1938 – 800 párů
  • koncem roku 1940 byla založena baťovská sesterská společnost Compania Guatemalteca Incatecu s kapitálem 100 000 $; podle vládní koncese firma mohla vybudovat továrnu na zpracování kůží, koženého a gumového zboží
  • v době kolem roku 1945 měla firma síť 18 vlastních prodejen
  • po skončení druhé světové války se guatemalská firma dostala mimo dosah firmy Baťa
  • v roce 1992 měla firma registrovánu společnost Bata Guatemala – Guatemala City

Zdroje:

  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko