Grenada

V roce 1930 vyvezla firma Baťa na ostrov 300 párů obuvi, po několika letech útlumu nastalo výrazné zvýšení vývozu v roce 1935 (4 000 párů) a Baťovy boty pevně zakotvily na zdejším trhu. V roce 1937 byla v provozu 1 prodejna Baťa a tento stav se do roku 1947 nezměnil. V dalších letech provoz firemní prodejny pokračoval (1960).


Zdroje:

  • Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, 910 s. ISBN 978-80-200-2635-4
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko