Dominika

V roce 1931 vyvezla firma Baťa na ostrov 2 000 párů obuvi, po několika letech útlumu byl vývoz obnoven (1936 1 000 párů) a Baťovy boty pevně zakotvily na zdejším trhu. V roce 1937 byla v provozu 1 prodejna Baťa a tento stav se do roku 1947 nezměnil. V dalších letech provoz firemní prodejny pokračoval (1978).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, 910 s. ISBN 978-80-200-2635-4
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko