Brazílie

První prodejna firmy Baťa působila v Brazílii v roce 1932. Po několika letech zde přibyly sesterské společnosti a také továrna na obuv. Od roku 1960 v zemi podnikala společnost patřící k torontské Bata Shoe Organization.

 • v roce 1932 Tomáš Baťa prodával boty ve vlastní prodejně – Curityba
 • v červenci a srpnu 1939 přijeli ze Zlína do Brazílie pracovníci firmy Baťa, aby v zemi rozvinuli výrobu obuvi; první dílna byla zřízena v Sao Paulu; odtud byla poté výroba přenesena do nově vystavěné továrny – Batatuba
 • v roce 1940 byla založena společnost Companhia Sapaco para Comercio e Industria, Batatuba, a dále také společnost Cima – Companhia Industrial Mercantil e Agricola, Sao Paulo
 • v létě 1940 firma Baťa, a. s. Zlín zakoupila společnosti Companhia Commercial Alto Parana, Sao Paulo a Companhia de Viacao, Sao Paulo
 • čtyři společnosti zakoupené a založené roku 1940 řídil Jan A. Baťa a v jeho vlastnictví zůstaly i po druhé světové válce
 • v roce 1942 společnost Sapaco sídlící v Batatubě vyráběla obuv a vedle toho zde také byla výroba ponožek, gumového zboží atd.; kromě obuvnické výroby byla v Batatubě také koželužna, provoz obuvnické továrny i koželužny v Batatubě pokračoval i v následujících desetiletích a skončil v roce 1983
 • působením J. A. Bati byla v roce 1940 založena osada Batatuba a pak následovalo zakládání dalších míst: Mariapolis (1943), Bataguassu (1948), Bataypora (1954)
 • v roce 1960 v Brazílii působila baťovská sesterská společnost náležící k torontské Bata Shoe Organization Tomáše Bati jr., zbudovala zde novou továrnu na boty, kolem roku 1968 tato brazilská společnost zaměstnávala 600 osob, roční prodej činil 6 milionů párů obuvi
 • 1962 v soupisu historicky existujících baťovských společností je v Brazílii evidována společnost Ancora Companhia de Industria e Comercio S.A. (Brazil); je zapsána také v seznamu Bata Shoe Organization roku 1978 Ancora S. A. Industria e Comercio
 • původně společnosti náležely továrny Recife a Sao Paulo, kolem roku 1990 společnost měla celkem tři továrny
 • v roce 1993 podnikání v zemi firma ukončila

Zdroje:

 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Vladimír Nálevka, Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války, Praha 1972
 • Hana Kuslová, Z počátku baťovských společností v Brazílii, In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, roč. 5, 2005, ISSN 0852-8548
 • Hana Kuslová, Představení osobnosti J. A. Bati, In: Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati, Zlín 2007
 • Dolores Ljilijana Bata Arambasic, Projekt kolonizace a osídlování Mato Grosso, In: Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati, Zlín 2007
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7