Argentina

Boty dovezené od Bati ze Zlína se v Argentině prodávaly od roku 1930. Vlastní sesterskou společnost pro nákup a prodej zde firma Baťa měla ve 40. letech.

  • vývoz obuvi ze Zlína – 1 000 párů (roku 1930), 45 000 párů (roku 1932), 6 000 párů (roku 1935), 30 000 párů (roku 1937)
  • v roce 1944 v zemi působila sesterská akciová společnost Aricoba, Compania Argentina de Comerico e Industria; podnikání společnosti se zaměřovalo na nákup a prodej
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro území Argentiny evidována Aricoba, Compania Argentina de Comerico e Industria S.A. (Argentina)

Zdroje:

  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Vladimír Nálevka, Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války, Praha 1972
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko