Svazijsko

Po zániku britského protektorátu a získání samostatnosti (1968) provozovala Baťova organizace ve Svazijsku továrnu na obuv. Tento podnik v roce 1985 prodala.


Zdroje:

  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7