Sierra Leone

Firma Baťa měla v zemi svou prodejnu v roce 1938, později zde přibyla sesterská společnost. Podnikání v zemi bylo ukončeno v roce 1985.

  • v roce 1938 působila v Sierra Leone jedna baťovská prodejna – Freetown
  • po druhé světové válce (1948) podnikání v zemi patřilo k Baťově západní organizaci
  • v roce 1969 byla v provozu obuvnická továrna ve Freetownu
  • výrobu, prodejny a velkoobchodní operace řídila Bata Shoe Company Sierra Leone Ltd. (1978)
  • v roce 1985 podniky Baťovy organizace v zemi (výroba, prodej) byly prodány

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko