Senegal

Baťa otevřel v této zemi první prodejny v roce 1932. Po dvou letech přibyla sesterská společnost a zanedlouho také továrna, která měla v baťovském podnikání významné postavení. Koncem osmdesátých let zde podnikání skončilo.

 • v roce 1932 otevřel Tomáš Baťa první prodejny v Senegalu, v závěru roku se baťovské zboží prodávalo v prodejnách – Dakar, Thiès, Saint Louis, Kaolack
 • v roce 1934 byla zřízena sesterská společnost Chaussures Bata S. A. de L´Afrique Occidentale, Dakar
 • v roce 1940 byla zřízena dílna na výrobu obuvi v Rufisque poblíž Dakaru se 13 zaměstnanci; v roce 1943 běžela také výroba ve zdejší koželužně; v roce 1948 zde byla zahájena výroba gumové obuvi
 • v roce 1949 v Rufisque pracovalo 300 zaměstnanců, do roku 1953 počet zaměstnanců stoupl na 450 (z toho 50 Evropanů); od roku 1950 se poblíž továrny stavěla obytná čtvrť
 • v roce 1958 bylo dokončeno rozšíření továrny v Rufisque; v padesátých letech se zde vyráběla obuv kožená, gumová a plastová; ze zdejší koželužny byly zásobovány další firemní továrny v západní Africe
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro území Senegalu  evidována společnost Bata S.A. Africaine (Senegal)
 • kolem roku 1980 továrna v Rufisque zaměstnávala 1 100 osob, byla zde také koželužna s 80 zaměstnanci; v roce 1987 počet zaměstnanců v továrně klesl na 650 osob, v roce 1988 továrna v Rufisque ukončovala působení
 • v roce 1989 byly podniky Baťovy organizace v Senegalu uzavřeny

Zdroje:

 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Baťova továrna, Rufisque, 1969
Baťova továrna, Rufisque, 1969
Celkový pohled na továrnu, Rufisque, 1969
Celkový pohled na továrnu, Rufisque, 1969