Niger

Baťova organizace v Nigeru podnikala od 70. let a její působení zde v následujícím desetiletí skončilo.

  • v roce 1977 v zemi podnikala Baťova organizace (výroba, prodej); působila zde sesterská společnost (1978) Bata S. A. Nigerienne
  • v roce 1978 byla otevřena nová moderní továrna
  • působení Baťovy organizace v Nigeru skončilo roku 1986 uzavřením podniků

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7