Mauricius

Firma Baťa zde zahájila působení ve 30. letech otevřením prodejny, později se její podnikání rozšířilo a trvalo až do roku 1988.

  • v roce 1936 měla firma Baťa na ostrově svou prodejnu; v letech 1938-1939 zde zákazníkům sloužily 4 prodejny
  • podnikání v zemi od třicátých let se nepřetržitě rozvíjelo i v poválečných desetiletích (výroba, prodej)
  • v roce 1978 zde působila sesterská společnost Bata Shoe Co. (Mauritius) Limited
  • působení Baťovy organizace zde skončilo roku 1988 prodejem podniků

Zdroje:

  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Baťova továrna, 70. léta
Baťova továrna, 70. léta