Jihoafrická republika

Podnikání v zemi začalo zřízením sesterské společnosti v roce 1931. V 60. letech Baťova organizace v zemi rozvinula výrobu obuvi, a pak v roce 1987 zde své podnikání ukončila.

  • v roce 1926 byly do Johannesburgu exportovány první zásilky obuvi ze Zlína, export v dalších letech stoupal: 249 000 párů (roku 1928), 369 000 párů (roku 1931)
  • dne 26. srpna 1931 nechal Tomáš Baťa registrovat společnost Bata Shoe Co. Ltd., Johannesburg (později The South African Bata Shoe Co. Ltd.)
  • v letech 1939–1940 Baťova společnost zakoupila 180 ha pozemků v Newcastle v Natalu se záměrem dalšího podnikání
  • výrobní činnost byla zahájena v Kapském Městě (1943), odkud se přesunula do Johannesburgu (1946); střediskem výroby se pak stala nová továrna Pinetown poblíž Durbanu (1954); další továrny přibyly v 70. – 80. letech: Keat´s Drift, Uitenhage, Greytown, Loskop, Kranskop
  • v roce 1987 byly továrny prodány a podnikání v zemi ukončeno (zejména s ohledem na postoj kanadské vlády k poměrům v Jihoafrické republice)

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko