Gabon

Baťova organizace v Gabonu podnikala od 70. let a její působení zde v následujícím desetiletí skončilo.

  • v roce 1978 v zemi působila sesterská společnost Bata Gabonaise S. A. R. L.
  • kolem roku 1985 zde k podnikání Baťova organizace patřily výroba, prodej
  • působení firmy Baťa v Gabonu skončilo roku 1988 prodejem podniků

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7