Etiopie

V roce 1932 otevřela firma Baťa svou první etiopskou prodejnu – Addis Abeba; o dva roky později byly v Etiopii dvě prodejny.


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko