Demokratická republika Kongo

Firma Baťa v zemi zřídila roku 1931 sesterskou společnost, po několika letech přibyla také síť prodejen a v roce 1940 byla zřízena továrna na obuv. V poválečné době se podnikání dále rozvíjelo.

 • v roce 1930 byl zahájen export Baťovy obuvi ze Zlína do tehdejšího Belgického Konga, který rychle stoupal – 200 párů (roku 1930), 8 000 párů (roku 1933), 51 000 párů (roku 1934), 158 000 párů (roku 1936), 371 000 párů (roku 1937)
 • v roce 1931 byla založena sesterská společnost Chaussures Bata du Congo Belge S. A., Léopoldville
 • z roku 1936 pochází první zpráva o tom, že v zemi působí Baťova prodejna
 • v roce 1938 měla firma prodejny – Madati, Léopoldville (dnes Kinshasa), Stanleyville (Kisnagani), Elisabethville (Lubumbashi), Jadotville (Likasi), Usumbura (v Burundi); o rok později ke zdejší síti již patřilo 10 prodejen
 •  v roce 1940 byla zřízena továrna na obuv v Léopoldville (60 pracovníků), a při ní také koželužna
 • podnikání firmy Baťa v zemi se rozvíjelo i v poválečných desetiletích
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro území Demokratické republiky Kongo evidována společnost Bata Société Congolaise, S.C.A.R.L. (Congo Republic, Leopoldville) (Rub a líc)
 • v roce 1966 Baťova organizace provozovala v zemi 32 prodejen
 • v roce 1975 byly firemní podniky v zemi důsledky politických zásahů znárodněny, ale v roce 1976 opět vráceny Baťově organizaci
 • v roce 1978 zde působila sesterská společnost Société Bata Zairoise S.A.R.L.
 • v roce 1992 Baťova organizace zde měla sesterskou společnost Bata Zaïroise, Kinshasa

Zdroje:

 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Srdcem baťovec, Zlín 2016, ISBN 978-80-906540-0-6
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Výstavba továrny, Kinshasa, 1970
Výstavba továrny, Kinshasa, 1970