Burkina Faso

Baťova organizace v Burkině Faso podnikala od 60. let a její působení zde po čtvrt století skončilo.

  • v roce 1969 Baťova organizace v zemi otevřela novou moderní továrnu – Ouagadougou
  • v roce 1978 v zemi působila sesterská společnost Bata S. A. Voltaique (výroba, prodej)
  • působení Baťovy organizace v Burkině Faso skončilo roku 1988 prodejem podniků

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
Továrna Ouagadougou, 70. léta
Továrna Ouagadougou, 70. léta