Alžírsko

Do Alžírska směřoval export Baťovy obuvi od konce dvacátých let, v roce 1932 firma již prodávala obuv v síti vlastních prodejen a o dva roky později byla zřízena i zdejší baťovská sesterská společnost. Firma Baťa působila v zemi až do znárodnění v roce 1977.

 • v roce 1928 vyvážela firma Baťa do Alžírska 34 000 párů obuvi; v několika následujících letech stoupl export Baťovy obuvi šestinásobně: rok 1928 – 34 000 párů; rok 1932 – 199 000 párů; poté šly dodávky do Alžírska z Baťovy francouzské továrny v Hellocourtu
 • v roce 1932 měla firma Baťa v zemi 8 prodejen: Oran, Sidi Bel Abbès, Mostagenem, Tlemcen, Alžír, Constantine, Skikda (dříve Philippeville), Tiaret
 • v roce 1934 byla zřízena baťovská sesterská společnost Bata S. A. Algèrienne, Alžír
 • v roce 1939 obsahovala firemní síť 22 prodejen
 • v roce 1941 započala firma Baťa s výrobní činností v Alžírsku; po druhé světové válce firma zbudovala v zemi větší továrnu
 • v době kolem roku 1947 měla firma síť 22 vlastních prodejen: Alžír 2x, Constantine, Skikda (Philipeville), Blida, Hussein–Dey, Setif, Béjaïa (Bougie), Guelma, Miliana, Chlef (Orleansville), Médéa, Oran 2x, Sidi–Bel Abés, Tiaret, Mostaganem, Ain–Temouchent, Tlemcen, Relizane, Saida, Béni-Saf
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Alžírska evidovány: Société Algerienne de Chaussures Procédé Bata S. A. (Algeria; formerly „Bata S. A. Algerienne“)
 • v šedesátých letech převzala alžírská vláda třetinu akcií firmy
 • 1977 – alžírská vláda převzala zbývající dvě třetiny firmy

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Obuvnická továrna Alžír, 1969
Obuvnická továrna Alžír, 1969